Mašina za pranje čaša

Konstrukcija, paneli i ugrađeni rezervoar i grijači napravljeni u potpunosti od Inoxa. Sve elektro poveznice, priključci i kablovi su u skladu sa međunarodnim sigurnosnim standardima. Svi dijelovi su lako dostupni i lako zamjenjivi. Automatsko punjenje rezervoara i konstantna kontrola nivoa vode u istom omogućuju nesmetan rad mašine. Temperatura pranja i ispiranja je kontrolisana preko dva dovjena termostata da bi se omogućili savršeni rezultati pranja i ispiranja. Na vratima je postavljen sigurnosni prekidač. Ciklus pranja se odvija na 85°C u trajanju od 120 sekundi. Ciklus ispiranja koji slijedi potvrđuje dobre rezultate pranja. Dimenzije korpi su 400x400x150 mm. U svim modelima su ugrađeni dozatori za pranje i ispiranje. Pumpa za odvod isključivo na zahtjev kupca.
Masina za pranje casa
ModelBW1200
Dimenzije490x520x780
Masa (Kg)45,65
Masa (m³)0,27
Ukupna snaga W5190
Energija220/240 V, 50/60 HZ
Code8699234454523
Masina za pranje casa
ModelBW1200P
Dimenzije490x520x780
Masa (Kg)45,65
Masa (m³)0,27
Ukupna snaga W5190
Energija220/240 V, 50/60 HZ
Code8699234454530

     400 x 400 mm

 285 mm

Mašina za pranje sudova

Konstrukcija, paneli i ugrađeni rezervoar i grijači napravljeni u potpunosti od Inoxa. Automatsko punjenje rezervoara i konstantna kontrola nivoa vode u istom omogućuju nesmetan rad mašine. Sve elektro poveznice, priključci i kablovi su u skladu sa međunarodnim sigurnosnim standardima. Svi dijelovi su lako dostupni i lako zamjenjivi pri servisiranju. Temperatura pranja i ispiranja je kontrolisana preko dva dovjena termostata da bi se omogućili savršeni rezultati pranja i ispiranja. Na vratima je postavljen sigurnosni prekidač. Kompletan ciklus pranje se odvija na 55°C unutar ciklusa pranja trajanja 2 minute. Ciklus ispiranja toplom dovom se obavja na radnoj temperaturi vode od 80-85 °C. Na vratima se nalazi sigurnosni prekidač. Dozatori za pranje i ispiranje su ugrađeni u sve modele. Pumpa za odvod isključivo na zahtjev kupca. Kapacitet mašine je 500 tanjira na sat.
Masina za sudove
ModelDW500N
Dimenzije590×600/650×810
Masa (Kg)67
Masa (m³)0,38
Ukupna snaga W7550
Energija220/240 V, 50/60 HZ
Code8699234445873
Masina za sudove
ModelDW500NP
Dimenzije590×600/650×810
Masa (Kg)67
Masa (m³)0,38
Ukupna snaga W7550
Energija220/240 V, 50/60 HZ
Code8699234445880

     500 x 500 mm

 295 mm

Mašina za pranje sudova – hauba

Konstrukcija, paneli i ugrađeni rezervoar i grijači napravljeni u potpunosti od Inoxa. Plastičneruke za pranje. Automatsko punjenje rezervoara i konstantna kontrola nivoa vode u istom omogućuju nesmetan rad mašine. Sve elektro poveznice, priključci i kablovi su u skladu sa međunarodnim sigurnosnim standardima. Svi dijelovi su lako dostupni i lako zamjenjivi pri servisiranju. Temperatura pranja i ispiranja je kontrolisana preko dva odvojena termostata da bi se omogućili savršeni rezultati pranja i ispiranja. Na vratima je postavljen sigurnosni prekidač. Kompletan ciklus pranje se odvija na 55°C unutar tri različita programa u trajanju od 1 do 2 minute (60-90-120 sec). Ciklus ispiranja toplom dovom se obavja na radnoj temperaturi vode od 80-85 °C. Na vratima se nalazi sigurnosni prekidač. Dozatori za pranje i ispiranje, pumpa za ispiranje i ulazni i izlazni stolovi dostupni su isključivo na zahtjev kupca. Kapacitet pranja je 1000 tanjira na sat.
Masina za pranje sudova
ModelDW1040TP
Dimenzije720x830x1480
Masa (Kg)123
Masa (m³)1,06
Ukupna snaga W13100
Energija380/400 V, 50/60 HZ
Code8699234410055

Mašina za pranje sudova – tunel

Konstrukcija, paneli i ugrađeni rezervoar i grijači napravljeni u potpunosti od Inoxa. Plastičneruke za pranje. Automatsko punjenje rezervoara i konstantna kontrola nivoa vode u istom omogućuju nesmetan rad mašine. Mašina je opremljena sa šinama po kojima se kreću korpe sa suđe zabrzo, efikasno, pouzdano i ekonomski opravdana pranje suđa. Sve elektro poveznice, priključci i kablovi su u skladu sa međunarodnim sigurnosnim standardima. Svi dijelovi su lako dostupni i lako zamjenjivi pri servisiranju. Temperatura pranja i ispiranja je kontrolisana preko dva odvojena termostata da bi se omogućili savršeni rezultati pranja i ispiranja. Na vratima je postavljen sigurnosni prekidač. Kompletan ciklus pranje se odvija na 55°C unutar tri različita programa u trajanju od 1 do 2 minute (60-90-120 sec). Ciklus ispiranja toplom dovom se obavja na radnoj temperaturi vode od 80-85 °C. Na vratima se nalazi sigurnosni prekidač. Svi dijelovi kontrolnog kola su niskonaponskog tipa (24 V) zbigpovećane sigurnosti. Dozatori za pranje i ispiranje, pumpa za ispiranje, motor sa svije brzine i ulazni i izlazni stolovi dostupni su isključivo na zahtjev kupca. Kapacitet pranja je 2000 tanjira na sat.
Masina za pranje sudova
ModelDW2000KL
Dimenzije2360x700x1900
Masa (Kg)370
Masa (m³)3,76
Ukupna snaga W36395
Energija380/400 V, 50/60 HZ
Code8699234410055