Proizvodi

Šporeti

Roštilji

Friteze

Lava roštilj

Pasta cooker

Kiper

Kazani

Bain marie

Šporeti

Plinski

Plinski šporeti visokog kvaliteta izrade su napravljeni u potpunosti od Inoxa. Omogućeni priključci i na zemni i na prirodni gas (LP i natural gas), a svaki uređaj dolazi sa dva seta dizni. Svi modeli su opremljeni sa gorionicima sa pilot plamenom, sa termoelementom i sa sigurnosnim ventilom. Kada nestane plamena, automatski se prekida dovod gasa. Svaki plamenik je posebno kontrolisan, nezavisno od ostalih. Inox postolje u otvorenoj i u varijanti zatvorenoj krilnim vratima dostupne na zahtev.

Kombinovani

Plinski šporeti sa električnim rernama, kombinovani šporeti, su napravljeni u potpunosti od Inoxa. Pećnice su opremljene sa četiri grejača. Omogućeni priključci i na zemni i na prirodni gas (LP i natural gas), a svaki uređaj dolazi sa dva seta dizni. Za električnu pećnicu obezbijeđen električni priključak. Elektrina pećnica bez GN posuda. Rerna je kapaciteta GN 2/1. Svi modeli su opremljeni sa gorionicima sa pilot plamenom, sa termoelementom i sa sigurnosnim ventilom. Kada nestane plamena, automatski se prekida dovod gasa. Svaki plamenik je posebno kontrolisan, nezavisno od ostalih. Inox postolje u otvorenoj i u varijanti zatvorenoj krilnim vratima dostupne na zahtev.

Roštilj

Električni

Električni roštilji su napravljeni u potpunosti od Inoxa, sa čeličnim radnim pločama. Svi modeli sa skidajućim prihvatnicima za masnoću i sa sigurnosnim termostatima. (opcije sa ravnom pločom i sa ½ ravnom ½ rebrastom radnom pločom). Radna ploča na zahtjev kupca možebiti hromirana. Inox postolje u otvorenoj i u varijanti zatvorenoj krilnim dostupne vratima na zahtev.

Plinski

Plinski roštilji su napravljeni u potpunosti od Inoxa, sa čeličnim radnim pločama. Svi modeli sa skidajućim prihvatnicima za masnoću i sa sigurnosnim termostatima. Omogućeni priključci i na zemni i na prirodni gas (LP i natural gas), a svaki uređaj dolazi sa dva seta dizni. Svi modeli su opremljeni sa gorionicima sa kontaktnim paljenjem (piezo ignition), sa termoelementom i sa sigurnosnim ventilom. Kada nestane plamena, automatski se prekida dovod gasa. (opcije sa ravnom pločom i sa ½ ravnom ½ rebrastom radnom pločom). Radna ploča na zahtjev kupca možebiti hromirana. Inox postolje u otvorenoj i u varijanti zatvorenoj krilnim vratima dostupne na zahtev.

Friteze

Električne

Električne friteze visokog kvaliteta izrade su napravljeni u potpunosti od Inoxa, sa električnim grijačima. Omogućeno podešavanje temperature preko prekidača. Sve korpe za pečenje su napravljene od Inoxa. Ventil za sprječavanje oticanja ulja iz bazena na svim pozicijama. Friteze su opremljene sa odvodom za ulje nakon iskorištenja, sa slavinom za ispust. Svaka jedinica je opremljena sa po dvije korpe za pečenje po bazenu. Inox postolje u otvorenoj i u varijanti zatvorenoj krilnim vratima dostupne na zahtev.

UPOZORENJE: U slučaju korištenja putera ili margarina u električnoj fritezi obavezno je prethodno zagrijati i otopiti iste prije nego se stave u bazen friteze.

Plinske

Plinske friteze visokog kvaliteta izrade su napravljeni u potpunosti od Inoxa. Omogućeno podešavanje temperature preko prekidača. Sve korpe za pečenje su napravljene od Inoxa. Ventil za sprječavanje oticanja ulja iz bazena na svim pozicijama. Friteze su opremljene sa odvodom za ulje nakon iskorištenja. Inox postolje u otvorenoj i u varijanti zatvorenoj krilnim vratima dostupne na zahtjev. Kontrola pomoću termostata. Za sigurnost pri korištenja ugrađen sigurnosni termostat.

Lava roštilj

Plinski lava roštilji su napravljeni od Inoxa. Svi modeli su oprmljeni sa lava kamenom za održavanje toplote. Omogućeni priključci i na zemni i na prirodni gas (LP i natural gas), a svaki uređaj dolazi sa dva seta dizni. Inoxni gorionici su sa kontaktnim paljenjem (piezo ignition), sa termoelementom i sa sigurnosnim ventilom. Kada nestane plamena, automatski se prekida dovod gasa. Inox postolje u otvorenoj i u varijanti zatvorenoj krilnim vratima dostupne na zahtev. Posuda za masnoću ja odvojiva od statka uređaja.

Pasta cooker

Elektrilni pasta cookeri su napravljeni u potpunosti od Inoxa, sa električnim grijačima. Omogućeno podešavanje temperature preko sigurnosnog termostata. Svi modeli sa slavinama za dovod i slavinama za ispust vode. Inox postolje u otvorenoj i u varijanti zatvorenoj krilnim vratima dostupno na zahtev.

Kiper

Električni

Elektrilni kiperi su napravljeni u potpunosti od Inoxa, sa električnim grejačima. Omogućeno podešavanje temperature preko prekidača sa sigurnosnim termostatom. Dno posude za kuhanje je ojačano Inox pločom debljine 8 mm. Kipanje se izvodi manuelnom operacijom. Ukoliko je posuda podignuta za iskipavanje hrane sigurnosni prekidač se gasi i postavja u stop poziciju, što osigurava sigurnosni stepen korišćenja samog uređaja. Jednostavno za dovod i odvod vode pomoću slavina postavljene na gornjoj strani uređaja. Električni kiperi linije 900 su napravljeni za zadovoljavanje potreba zahtevnijih kapaciteta.

Plinski

Plinski kiperi su napravljeni u potpunosti od Inoxa, sa električnim grejačima. Omogućeno podešavanje temperature preko prekidača sa sigurnosnim termostatom. Dno posude za kuhanje je ojačano Inox pločom debljine 8 mm. Kipanje se izvodi manuelnom operacijom. Svi modeli su opremljeni sa gorionicima sa pilot plamenom, sa termoelementom i sa sigurnosnim ventilom. Ukoliko je posuda podignuta za iskipavanje hrane sigurnosni ventil se gasi i postavja u pilot plamen poziciju, što osigurava sigurnosni stepen korišćenja samog uređaja. Jednostavno za dovod i odvod vode pomoću slavina postavljeni na gornjoj i na donjoj strani uređaja. Jednostavno punjenje i pražnjenje rezervoara pomoću postojeće slavine. Kada je poklopac podignut plamenici se gase, tako da je osigurana sigurnost korisnika.

Kazan za kuvanje

Električni

Električni kazani su napravljeni u potpunosti od Inoxa. Poklopac za kontrategom za lakše otvaranje i zatvaranje. Zaštićeni grejači napravljeni od inoxa. Indikator nivoa napunjenosti omogućava uvid u količinu sadržaja u bazenu. Sigurnosni ventil i manometar za bezbijedno upravljanje. Indirektno grijanje sprječava zagorijevanje sadržaja. Ploča sa dvostrukim priključkom. Punjenje i regulator za punjenje oba rezervoara. Slavina za dovod tople i hladne vode.

Plinski

Plinski kazani su napravljeni u potpunosti od Inoxa. Poklopac za kontrategom za lakše otvaranje i zatvaranje. Plamenik sa magnetnim sigurnosnim ventilom. Plamenik je opremljen i sa tasterom za paljenje i gašenje, te termostatom i pilot plamenikom. Ukoliko se ugasi plamen sigurnosni ventil prekida dovod gasa. Uređaj je opremljen i slavinama za dovod tople i hladne vode, te slavinom za odvod vode. Indirektno grijanje rezervoara za kuhanje sprječava zagorijevanje same pripremane hrane. Plinski kiperi linije 900 su napravljeni za zadovojlavanje potreba zahtjevnijih kapaciteta.

Bain marie

Bain marie su napravljene od Inoxa, na električni priključak. Svi modeli su oprmeljeni sa ispustnom slavinom. Svi uređaju su opremljene sa sigurnosnim termostatom. Inox postolje u otvorenoj i u varijanti zatvorenoj krilnim vratima dostupno na zahtev.