ZATV.RADNI STO SA KLIZNIM VRATIMA, KORITOM I SETOM LADICA 3K

Dimenzije

*na kraju modela dodajte D- za korito na desnoj strani, L- za korito na lijevoj strani