ULAZNI STO ZA MAŠINU ZA SUĐE SA RUPOM ZA OTPATK

Dimenzije

Korito 500x500x300