SUDOPER SA PROSTOROM ZA MAŠINU

Dimenzije

*na kraju modela dodajte D- za korito na desnoj strani, L- za korito na lijevoj strani