OTVOR.RADNI STO SA KORITOM I SETOM LADICA 3K

Dimenzije

*na kraju modela dodajte D- za korito na desnoj strani, L- za korito na lijevoj strani

*doplata za korita 400x500x300 ili 500x500x300